CTY CẦN TUYỂN DỤNG CHO CÁC VỊ TRÍ 

20 nhân vien marketing 

5 nhân vien văn phòng 

2 kế toán 

 

 

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY MỘC GIA

Tuyển dụng

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0971943838