CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY MỘC GIA 

Chủ tịch: NGUYỂN THỊ THU THỦY 

Giám đốc : NGUYỂN DUY THANH 

Giám đốc kinh doanh : ĐẶNG VĂN TRỰC 

Văn phòng thư ký : NGUYỂN THU UYÊN 

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY MỘC GIA

Nhân sự

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0971943838